Йийла урок гIалгIай меттах

Йийла урок гIалгIай меттах юхьанцара классера хьехархочун Плиева Тамара Алиевна дIаяьхьай 2классе. Тема: “Гаргара дешаш”. ЛоархIам: гаргара дешаех кхетам балар, дешархой къамаьл шаьрдар, дештIехьенаш кердаяхар, Iаламцара безам совбаккхар.